"Tri Thức Là Sức Mạnh" Francis Bacon

Sách Y - Sinh học

20%

Gen Vị Kỷ - Richard Dawkins

196.800₫ 246.000₫
Công trình được xây dựng dựa trên lý thuyết chính của George C. Williams về chọn lọc tự nhiên. Thuật ngữ “gen vị kỷ” thể hiện quan điểm mới về động lực của tiến hóa, trái ngược với quan...
Chi tiết sản phẩm