Sách Khai Minh - Phụng Sự Nhân Sinh

- 15%

Bàn Về Tự Do (Tái Bản 2024) -...

131.700₫ 155.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Người dịch: Nguyễn Văn Trọng Hình thức: Bìa mềm tay gập, 12 x 20 cm, 260 trang Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri Thức
Chi tiết sản phẩm
- 36%

Giảng trình huấn luyện kỹ năng đọc-hiểu, biên-phiên...

355.000₫ 555.000₫
Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng biên soạn Bìa mềm, 16x24cm, 864 trang Lĩnh vực: QHQT và Biên phiên dịch chuyên ngành QHQT Cty sách Khai Minh phát hành
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Giảng trình Quan Hệ Quốc Tế (đọc-hiểu, biên-phiên...

444.000₫ 555.000₫
Tác giả: Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng Hình thức: bìa mềm, 16x24cm, 864 trang Lĩnh vực: Khoa học chính trị Ngôn ngữ: song ngữ Anh - Việt Đơn vị xuất bản: Nxb. KHXH và Cty Khai Minh
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Quan Hệ Quốc Tế: Giảng Trình Huấn Luyện...

444.000₫ 555.000₫
Tác giả: Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng Hình thức: bìa mềm, 16x24cm, 864 trang Lĩnh vực: Khoa học chính trị Ngôn ngữ: song ngữ Anh - Việt Đơn vị xuất bản: Nxb. KHXH và Cty Khai Minh
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bàn Về Tự Do (Tái Bản 2023) -...

124.000₫ 155.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Người dịch: Nguyễn Văn Trọng Hình thức: Bìa mềm tay gập, 208 trang Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP.HCM
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thập Kỉ Tiếp Theo - Chúng Ta Đã...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: George Friedman Dịch giả: Nguyễn Hồng Hình thức: Bìa mềm, 528 trang Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Hiểu Và Quản Lý Tổ Chức Công -...

266.000₫ 313.000₫
Tác giả: Sergio Fernandez Deanna Malatesta Dịch giả: Nguyễn Đăng Núi, Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Việt Trinh Hình thức: bìa mềm, 13cm x 16cm, 783 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực...

142.800₫ 168.000₫
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hường Hình thức: bìa mềm, 20.5cm x 14.5cm, 224 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Chủ Nghĩa Dân Tuý Trong Đời Sống Chính...

108.000₫ 127.000₫
Tác giả: TS. Phùng Chí Kiên - Nguyễn Văn Nhu Hình thức: bìa mềm,  20.5cm x 14.5cm, 280 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 16%

Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội -...

119.000₫ 141.000₫
Tác giả: GS Ngô Trung Dân Hình thức: Bìa Mềm, 14.5 x 20.5 cm, 456 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tác Động Của Các Nhân Tố Nội Bộ...

97.750₫ 115.000₫
Tác giả: TS. Tô Anh Tuấn (Chủ biên) Hình thức: Bìa mềm, 14.5x20.5cm, 356 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 17%

Ngoại Giao Chuyên Biệt: Hướng đi, ưu tiên...

110.000₫ 132.000₫
Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên) Hình thức: Bìa mềm, 388 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Chính Sách Đối Ngoại Trung Lập Của Campuchia...

72.250₫ 85.000₫
Tác Giả: TS. Nguyễn Thành Văn Hình thức: bìa mềm, 14.5x20.5 (cm), 252 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Cộng hòa (Tái Bản 2023) - Plato

239.200₫ 299.000₫
Tác giả: Plato Dịch giả: Đỗ Khánh Hoan Hình thức: bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 732 trang Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023    
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chính trị luận (Tái Bản 2023) - Arisitotle

151.200₫ 189.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Nông Duy Trường Hình thức: bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 440 trang Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bàn Cờ Lớn - Zbigniew Brzezinski

127.000₫ 159.000₫
Tác giả: Zbigniew Brzezinski Dịch giả: Nguyễn Thanh Xuân Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 358 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sự Trả Thù Của Địa Lý (Bìa Cứng)...

271.200₫ 339.000₫
Tác giả: Robert D. Kaplan Dịch giả: GS. TS Đào Đình Bắc Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 476 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Trật Tự Thế Giới (Bìa Cứng) - Henry...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: Henry Kissinger Dịch giả: Phạm Thái Sơn,Võ Minh Tuấn  Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 474 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 14%

Phong Trào Xã Hội và Nền Dân Chủ...

250.000₫ 290.000₫
Tác giả: Dylan Tylor Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: Bìa cứng, 16x24cm, 432 trang Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đối đầu Nga – Mỹ “Cuộc chiến tranh...

156.000₫ 195.000₫
Tác giả: Igor Prokopenko Hình thức: Bìa mềm, tay gấp, 339 trang Nhà xuất bản: NZB Sự thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tuyến Lợi Thế Chiến Lược lớn Của Nhật...

154.400₫ 193.000₫
Tác giả: Michael J. Green Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, tay gấp, 454 trang Nhà phát hành: NXB sự thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nhật Bản và Việt Nam là “đồng minh...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Umeda Kunio Hình thức: Bìa mềm tay gấp, 16x24 cm, 256 trang Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023    
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh...

182.400₫ 228.000₫
Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương Hình thức: bìa mềm,16x24 cm, 499 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Combo 3 Cuốn Lịch Sử Các Học Thuyết...

459.000₫ 540.000₫
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung Hình thức: bìa mềm, 1200 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh
zalo