Sách Khai Minh - Phụng Sự Nhân Sinh

Góc Tối Và Tương Lai Của Chủ Nghĩa...

253.000₫
Tác giả: Anne Case, Angus Deaton Hình thức: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Quốc gia Sự thật
Chi tiết sản phẩm

Cơ Cấu Hành Chính Và Tổ Chức Quản...

200.000₫
Tác giả: Phạm Đức Anh Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, 343 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi tiết sản phẩm

Chủ Nghĩa Dân Túy Trong Đời Sống Chính...

127.000₫
Tác giả: TS. Phùng Chí Kiên - Nguyễn Văn Nhu Hình thức: Bìa mềm, 20.5x14.5cm, 280 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi tiết sản phẩm

Những Nguyên Lý Của Chủ Nghĩa Cộng Sản...

22.000₫
Tác giả: Ph. Ăng - Ghen Hình thức: Bìa mềm, 488 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi tiết sản phẩm

Giới Thiệu Tác Phẩm “Nguồn Gốc Của Gia...

29.000₫
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường Hình thức: Bìa mềm, 13x19cm, 52 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi tiết sản phẩm

Giới Thiệu Tác Phẩm “Chống Đuyrinh” Của Ph....

46.000₫
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường Hình thức: Bìa mềm, 116 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi tiết sản phẩm

Bút Ký Triết Học Của V.I. Lênin -...

37.000₫
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường Hình thức: Bìa mềm, 76 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chết Cho Màu Cờ - Quyền Lực Và...

168.000₫ 210.000₫
Tác giả: Tim Marshall Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh Hình thức: bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 384 trang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 21%

Tính Chuyên Chế Của Chế Độ Nhân Tài...

205.000₫ 259.000₫
Tác giả: Michael Sandel Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm, 380 trang Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thập Kỉ Tiếp Theo - Chúng Ta Đã...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: George Friedman Dịch giả: Nguyễn Hồng Hình thức: Bìa mềm, 528 trang Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực...

142.800₫ 168.000₫
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hường Hình thức: bìa mềm, 20.5cm x 14.5cm, 224 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Chủ Nghĩa Dân Tuý Trong Đời Sống Chính...

108.000₫ 127.000₫
Tác giả: TS. Phùng Chí Kiên - Nguyễn Văn Nhu Hình thức: bìa mềm,  20.5cm x 14.5cm, 280 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 16%

Cốt Lõi Của Quản Trị Xã Hội -...

119.000₫ 141.000₫
Tác giả: GS Ngô Trung Dân Hình thức: Bìa Mềm, 14.5 x 20.5 cm, 456 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tác Động Của Các Nhân Tố Nội Bộ...

97.750₫ 115.000₫
Tác giả: TS. Tô Anh Tuấn (Chủ biên) Hình thức: Bìa mềm, 14.5x20.5cm, 356 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 21%

Tính Chuyên Chế Của Chế Độ Nhân Tài...

205.000₫ 259.000₫
Tác giả: Michael Sandel Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm, 380 trang Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bàn Cờ Lớn - Zbigniew Brzezinski

127.000₫ 159.000₫
Tác giả: Zbigniew Brzezinski Dịch giả: Nguyễn Thanh Xuân Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 358 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Trật Tự Thế Giới (Bìa Cứng) - Henry...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: Henry Kissinger Dịch giả: Phạm Thái Sơn,Võ Minh Tuấn  Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 474 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2023
Chi tiết sản phẩm

Địa – Chính trị thế giới

Hết hàng
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - ThS. Ngô Thị Thúy Hiền (Đồng chủ biên) Năm xuất bản: T12/2022 Số trang: 380 trang, bìa mềm
Hết hàng
- 20%

Đối đầu Nga – Mỹ “Cuộc chiến tranh...

156.000₫ 195.000₫
Tác giả: Igor Prokopenko Hình thức: Bìa mềm, tay gấp, 339 trang Nhà xuất bản: NZB Sự thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tuyến Lợi Thế Chiến Lược lớn Của Nhật...

154.400₫ 193.000₫
Tác giả: Michael J. Green Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, tay gấp, 454 trang Nhà phát hành: NXB sự thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nhật Bản và Việt Nam là “đồng minh...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Umeda Kunio Hình thức: Bìa mềm tay gấp, 16x24 cm, 256 trang Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023    
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh...

182.400₫ 228.000₫
Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương Hình thức: bìa mềm,16x24 cm, 499 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Chính Phủ Trong Nhà Nước Pháp Quyền -...

162.000₫ 180.000₫
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm, 412 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Combo 3 cuốn: Lược Sử Nước Mỹ +...

254.150₫ 299.000₫
Tác giả: Nhiều Tác Giả Hình thức: bìa mềm Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2022
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh
zalo