Sách Khai Minh - Phụng Sự Nhân Sinh

Chính trị học - Nguyễn Đăng Dung

162.000₫ 180.000₫
Tình trạng: Còn hàng

Tác giả: Giáo sư Nguyễn Đăng Dung

Hình thức: bìa mềm, 512 trang

Thể loại: Khoa học chính trị

Nhà xuất bản: ĐHQG Hà Nội

0971 998 312

Chính trị học - Nguyễn Đăng Dung

Cuốn sách được chia làm 2 phần gồm 11 chương:

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chính trị học

Chương 2: Tổng quan lịch sử các học thuyết chính trị

Chương 3: Quyền lực chính trị

Chương 4: Hình thức chính quyền

Chương 5: Bầu cử

Chương 6: Đảng phái chính trị

Chương 7: Chính khách và công chức

Chương 8: Chính sách công

Chương 9: Chính quyền nhà nước ở địa phương

Chương 10: Tòa án và sự độc lập của tòa án

Chương 11: Văn hóa chính trị

 

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước là vấn đề vô cùng quan trọng, nhưng cũng rất phức tạp. Đối với mỗi nhà nước đương đại, việc xây dựng mô hình tổ chức, sử dụng và kiểm soát quyền lực nhà nước phù hợp sẽ là điều kiện để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân – chủ thể cao nhất của quyền lực nhà nước, đây cũng chính là cơ sở để xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Cùng với sự hình thành và phát triển của các kiểu nhà nước trong lịch sử, đã có nhiều học thuyết, quan điểm và mô hình kiểm soát quyền lực nhà nước. Trong  điều kiện xã hội hiện đại, có thể thấy rằng: quyền lực nhà nước phải luôn gắn với chủ quyền quốc gia, quyền lực này thuộc về nhân dân và được thể hiện thông qua những định chế nhà nước – pháp luật. Quyền lực nhà nước được biểu hiện cụ thể ở hệ thống các cơ quan, tổ chức nhà nước, các quy định pháp luật và những nguyên tắc vận hành của hệ thống đó tạo nên một cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước. Cơ chế đó được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại và được cụ thể hóa tùy thuộc vào những điều kiện khách quan và chủ quan ở mỗi thời kỳ phát triển của mỗi quốc gia.

Ở Việt Nam, sự phát triển về nhận thức lý luận đối với những giá trị phổ quát của nhà nước pháp quyền, cấu trúc và cơ chế vận hành quyền lực nhà nước cũng có bước phát triển vượt bậc qua các kỳ Đại hội Đảng, qua các bản Hiến pháp, mà biểu hiện nổi bật nhất là nội dung được quy định tại Điều 2, Hiến pháp năm 2013: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN do nhân dân, vì nhân dân thì việc nghiên cứu học thuyết và mô hình kiểm soát quyền lực nhà nước của một số nhà nước dân chủ, pháp quyền trên thế giới, từ đó rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam là việc làm quan trọng và cần thiết, nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước.

Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại - Tudor Jones

Luôn tồn tại tính liên tục trong sự phản tư hay tự biện về những vấn đề liên quan tới nhà nước và tới mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước. Và cũng luôn tồn tại những lí tưởng nhân văn bền lâu - như tự do, bình đẳng, quyền, và v.v… - được diễn giải và phát triển qua những tác phẩm của các nhà tư tưởng chính trị theo truyền thống rộng lớn này, dù theo những cách rất khác nhau và trong những bối cảnh khác biệt về mặt lịch sử.

Năm khái niệm trong quyển sách này - cụ thể là chủ quyền, nghĩa vụ chính trị, tự do, quyền, và bình đẳng - sẽ tạo nên khuôn khổ trong đó triển khai những giải thích mang tính mô tả và diễn giải về các lí thuyết và lập luận được các nhà tư tưởng chính trị lớn phát triển.

(Trích Lời giới thiệu)

Tác giả
Tiến sĩ Tudor Jones là người nổi tiếng về cách tiếp cận độc đáo đối với các vấn đề chính trị. Ông từng giảng dạy lí thuyết chính trị và chính trị Anh tại các trường Đại học Mansfield, Somerville, Oxford. Ông hiện là Giảng viên Cao cấp ngành Chính trị tại Đại học Conventry, và đã xuất bản một số bài viết về chính trị Anh. Năm 1992 là ứng cử viên nghị viện đảng Dân chủ Tự do.

Tác phẩm
Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại: Một dẫn nhập lịch sử là một quyển sách mới mẻ nhằm khơi gợi, cung cấp cho người đọc những kiến thức dẫn nhập dễ tiếp cận trong các lĩnh vực then chốt về tư tưởng chính trị hiện đại. Bằng cách kết hợp những cách tiếp cận theo chủ đề về mặt lịch sử và triết học một cách rõ ràng, cuốn sách này trình bày những ý tưởng và tác phẩm của một số nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong thời hiện đại, và đặt chúng vào trong bối cảnh lịch sử.

Tác phẩm Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại trình bày:

  • Những khái niệm then chốt về lí thuyết chính trị hiện đại như: chủ quyền quốc gia, nghĩa vụ chính trị và bất tuân dân sự; tự do; quyền; bình đẳng và công bằng xã hội.

  • Các ý tưởng của những nhà tư tưởng chính trị then chốt như: Machiavelli; Hobbes; Locke; Rousseau; Burke; Paine; Wollstonecraft; J. S. Mill; T. H. Green; và Marx.

  • Một khung rõ ràng và mạch lạc cho mỗi chương, cung cấp kiến thức về: (a) sự phát triển và ý nghĩa lịch sử của mỗi khái niệm trong từng tư tưởng chính trị hiện đại; (b) cách thức mà các nhà tư tưởng chính trị làm sáng tỏ mỗi khái niệm; và (c) bản chất của cuộc tranh luận hiện thời xoay quanh mỗi khái niệm then chốt, được khảo sát bởi những nhà tư tưởng chính trị đương thời.

  • Tiểu sử cá nhân, cuộc đời, các ý tưởng và các lí thuyết của những nhà tư tưởng chính trị lớn.

Tiến sĩ Tudor Jones - Giáo sư chính trị tại Đại học Coventry.

Mục lục 

Lời cảm ơn  

Lời giới thiệu  

Vài bình luận về phương pháp luận  

Cách tiếp cận, bố cục, và nội dung quyển sách  

Chương 1: Chủ quyền  

Mục A: Sự phát triển của khái niệm về mặt lịch sử  

Mục B: Machiavelli bàn về quyền lực của Quân vương  

Mục C: Những tranh luận đương thời 

Đọc thêm   

Chương 2: Nghĩa vụ chính trị 

Mục A: Sự phát triển của khái niệm về mặt lịch sử  

Mục B: Lí thuyết của Hobbes về nghĩa vụ chính trị: khế ước xã hội và an ninh xã hội 95

Mục C: Những tranh luận đương thời 

Đọc thêm   

Xem thêm   

Chương 3: Tự do  

Mục A: Sự phát triển của khái niệm về mặt lịch sử: cách diễn giải khái niệm tự do trong các truyền thống khác nhau  

Mục B: Locke bàn về tự do như một quyền tự nhiên  

Mục C: Những tranh luận đương thời 

Đọc thêm   

Chương 4: Quyền  

Mục A: Sự phát triển của khái niệm quyền về mặt lịch sử  

Mục B: Lí thuyết của Locke về quyền tự nhiên  

Mục C: Những tranh luận đương đại 

Đọc thêm   

Chương 5: Bình đẳng  

Mục A: Bình đẳng hình thức hay nền tảng  

Mục B: Tầm nhìn của Rousseau về sự bình đẳng dân chủ  

Mục C: Những tranh luận đương thời 

Danh mục tham khảo  

Danh mục tiểu sử các nhà tư tưởng

Niccolò Machiavelli       

Thomas Hobbes                                                               

Jean-Jacques Rousseau                                                   

John Stuart Mill                                                                

Thomas Hill Green                                                            

Edmun Burke                                                                   

Thomas Paine                                                                  

Mary Wollstonecraft                                                         

Karl Marx 

 

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau

Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng

Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống

Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình

Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn.

zalo