Sách Khai Minh - Phụng Sự Nhân Sinh

The mind behind Tesla, SpaceX, SolarCity ... | Elon Musk

22/06/2020

Elon Musk bàn về các dự án Sao Hỏa

The mind behind Tesla, SpaceX, SolarCity ... | Elon Musk

TAGS :

Elon Musk SpaceX

viết bình luận của bạn

zalo