Sách Khai Minh - Phụng Sự Nhân Sinh

CPHT : Khái niệm "Xuất hiện" trong chính trị học của H. Arendt

25/09/2020

Salon Văn Hóa Cà Phê Thứ Bảy

 
CPHT : Khái niệm

 

Chương trình học thuật định kỳ : “HỆ KHÁI NIỆM TRONG CHÍNH TRỊ HỌC CỦA HANNAH ARENDT”
Buổi thứ năm : Khái niệm XUẤT HIỆN
Các đơn vị phối hợp tổ chức: Đại học Hoa Sen & Cà Phê Thứ Bảy
Diễn giả: Nguyễn Thị Từ Huy
Thời gian : 9:00 - 11:30 thứ Bảy, ngày 03.10.2020
Địa điểm : Salon văn hoá Cà phê thứ Bảy, 38 Võ Văn Tần, Q3

***
Chương trình học thuật khai phóng do Trường Đại học Hoa Sen hợp tác cùng Cà Phê thứ Bảy tổ chức. Trong tinh thần của giáo dục khai phóng hiện đang được áp dụng tại một số trường đại học ở Việt Nam nói chung và tại đại học Hoa Sen nói riêng, chương trình này tạo điều kiện giúp các tầng lớp công chúng khác nhau tiếp cận với kiến thức hàn lâm và với các nghiên cứu đã đạt đến tầm phổ quát, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của những người muốn mang vốn kiến thức sâu thuộc chuyên ngành hẹp của mình đến với mọi tầng lớp rộng rãi trong xã hội.
Trong năm 2020, chủ đề giới hạn ở “Hệ khái niệm trong chính trị học của Hannah Arendt”. Mỗi tháng chúng tôi sẽ giới thiệu một khái niệm chính trị của Arendt, một trong những triết gia chính trị học hàng đầu của thế kỷ XX.
Chương trình này do bà Nguyễn Thị Từ Huy chịu trách nhiệm về nội dung, đồng thời tham gia trong tư cách là diễn giả và điều phối diễn giả. Các buổi sinh hoạt học thuật sẽ diễn ra ở Cà phê Thứ Bảy, một không gian văn hóa quen thuộc của công chúng TPHCM.
***
“Tồn tại và Xuất hiện trùng khớp với nhau” (Being and Appearing coincide). Arendt nhận định như vậy khi tìm cách giải thích tại sao sự xuất hiện lại là một vấn đề của triết học và khi bàtruy tầm ý nghĩa của nó đối với con người. Điều đáng nói hơn, đối với Arendt, sự xuất hiện còn là một vấn đề chính trị. Tại sao khái niệm “xuất hiện” lại có chiều kích chính trị? Và chiều kích chính trị của sự xuất hiện được thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm này trong buổi sinh hoạt thứ 5 của chương trình học thuật định kỳ, vào 9h ngày 3 tháng 10 năm 2020 tại Cà phê Thứ bảy, 38 Võ Văn Tần.
***
NguyễnThị Từ Huy hiện là giảng viên khoa Thiế kế & Nghệ thuật thuộc Đại học Hoa Sen. Bà bảo vệ luận án tiến sĩ Văn học Pháp năm 2008 và luận án tiến sĩ triết học chính trị năm 2018, tại Đại học Paris Diderot. Các nghiên cứu về văn học của bà tập trung vào lý thuyết văn học đương đại, đặc biệt với các tác giả : Barthes, Ricoeur, Genette, Foucault, Deleuze, Derrida. Với cách tiếp cận liên ngành, bà tra vấn một số vấn đề nằm ở giao điểm của các khoa học xã hội và khoa học nhân văn : mối quan hệ giữa sáng tạo và tiếp nhận, giữa lo-gic và cảm giác, vấn đề diễn giải, sự tan rã của bản sắc ở thời đương đại, sự đổ vỡ của các cấu trúc chủ thể và các cấu trúc biểu tượng. Nghiên cứu gần đây của bà trong lĩnh vực triết học chính trị dựa trên nền tảng suy tưởng của các triết gia đương đại : Arendt, Deleuze-Guattari, Lefort, Havel, để từ đó phát triển suy nghĩ về các vấn đề chính trị ngày nay. Bà là tác giả của hai cuốn sách (Alain Robbe-Grillet: sự thật và diễn giải, NXB Hội Nhà Văn & Đại Việt Book, 2009, Social Life in lại lần 2, 2019. Viết – cô đơn và sức mạnh, NXB Hội Nhà Văn, 2014), bài viết trong công trình tập thể (Alain Robbe-Grillet: Balises pour le XXIe siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2010), và các bài báo trên các tạp chí Việt Nam và quốc tế.

 

TAGS :

zalo