"Tri Thức Là Sức Mạnh" Francis Bacon

Tư tưởng Việt Nam

10%

CÙNG SUY NGHĨ VỀ NHỮNG Ý NIỆM LỚN...

225.000₫ 250.000₫
Tác giả: Dr. Mortimer J. Adler Dịch giả: Phạm Viêm Phương - Mai Sơn Số trang: 566
Chi tiết sản phẩm

Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam...

Tác giả : PGS. TS. Doãn Chính (Chủ biên) Số trang : 1052 Giá tiền : 268.000đ Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và khái quát quá trình hình thành,...
Liên hệ
30%

Vấn Đề Con Người Trong Lịch Sử Tư...

88.000₫ 125.000₫
Cuốn sách tập trung vào một trong những nội dung then chốt, mang tính “bản vị” nhưng cũng rất phức tạp, đa hình của lịch sử tư tưởng Việt Nam, đó là “vấn đề con người” – đây...
Chi tiết sản phẩm